7.1 Poskytnout první pomoc „musím“

 

První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.


Pokud neposkytneme první pomoc, hrozí nám trestní postih s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody.


Pokud budeme provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky, trestní postih nám nehrozí.

7.2 Zajištění místa nehody

 

Zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem

 • Rozsvítit výstražná světla
 • Obléknout výstražnou vestu
 • Vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, eventuelně hasící přístroj


Umístit trojúhelník před místem nehody.( Čím rychlejší komunikace, tím do větší
vzdálenosti, např. na dálnici min. do 100 m).

Vypnout zapalování, zajistit vozidlo proti pohybu. ( Vypnutím zapalování snížíme riziko
požáru, stačí otočit klíčkem ve spínací skříňce. U vozidel bez klíčku vyjmeme
elektronickou kartu.)

 

Dbát na vlastní bezpečí. 

7.3 Život zachraňující úkony

 

Zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, vyjímečně zaškrcovadlo.

Zakrytí pronikajícího poranění hrudníku.

Šetrné uvolnění dýchacích cest – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti. (Nejprve z ústní dutiny odstraníme cizí předměty – zubní protézu, žvýkačku, zvratky apod. Záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti uvolníme dýchací cesty. Neobnoví-li se dýchání, je nutné zahájit oživování – resuscitaci.)

 

Rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných.
(Mluvící, případně naříkající lidé jsou na tom obvykle lépe než ti, kteří mluvit nemohou, a tedy nás nemohou přivolat. Snažíme se je uklidnit a povzbudit.) 

7.4 Volání zdravotnické záchranné služby

 

Volat linku 155, případně 112
(Sdělit co se stalo, popsat charakter nehody)

 

Co nejpřesněji určit místo dopravní nehody.

 

Uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu.

 

Sdělit své jméno a číslo telefonu.

7.5 Vyšetření

 • Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu.
 • Poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.), případně reakci na oslovení.
 • Pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

7.6 Vyprošťování

 

 • Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným. (Je-li vyproštění nezbytné, nezapomeneme na rozepnutí bezp. pásu, případně si zvětšíme prostor posunutím sedadla.)
 • Nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace)
 • Vyprošťování provádíme co nejšetrněji.
 • Pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.

7.7 Bezvědomí

 

 • Hrozí riziko udušení zapadlým kořenem jazyka.
 • Z úst odstranit volně ležící předměty.
 • Šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého.
 • V bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat.
 • Neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

7.8 Oživování (resuscitace)

 

Došlo-li k zástavě srdeční činnosti, zahájíme nepřímou srdeční masáž – 30 stlačení hrudníku frekvencí 100/min, provést 2 vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku, opět 2 vdechy.

 

Hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm.

 

Nemůže-li zachránce z nějakého důvodu provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

 

30 : 2
Stlačení hrudníku   vdechy

                  

7.9 Úrazový šok

 

Nejčastější příznak šoku - slabě hmatný tep, frekvence více než 100/min, zrychlené povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, spavost.

 

Protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami.

 • Ošetření poranění
 • Zajištění tepelné pohody

 

Při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít.

7.10 Zlomeniny

 

Příznaky:

 • Silná bolest při pohybu a pohmatu
 • Nepohyblivost a nepřirozená poloha
 • Zduření a deformace tvaru končetiny
 • Otok a krevní výron nad místem zlomeniny

 

Zavřená zlomenina:
Pomoc provádíme přes oděv, zraněného nesvlékáme.
Zajistíme životně důležité funkce, provedeme protišoková opatření.
Poraněnou končetinu dokonale fixujeme a znehybníme kloub nad a pod zlomeninou.

 

Otevřená zlomenina:
Nepoužíváme tlakový obvaz, na ránu přiložíme sterilní krytí, úlomky kostí obložíme a lehce obvážeme. Kloub nad a pod zlomeninou znehybníme pomocí dlahy (nebo její improvizací).

 

Zlomeniny horních končetin (klíční kost, předloktí):
Zraněného posadíme a končetinu znehybníme pomocí velké šátkového závěsu.

 

Zlomenina stehenní kosti:
Zraněného uložíme do polohy vleže. Obě končetiny podložíme a znehybníme – složenými šátky je svážeme k sobě. V místech doteku (na kotnících, pod koleny, nad koleny, pod rozkrokem) vypodložíme kusem látky.

 

Poranění kloubů, vykloubení (luxace):
Příznakem je nepřirozené postavení končetiny, otok a krevní výron (modřina) v okolí kloubu, ztráta funkce kloubu. Postižený kloub chladíme, znehybníme ve vynucené poloze – končetinu nikdy nenapravujeme.

7.11 Autolékárnička

 

Každé motorové vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.
Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra.

 

Autolékárnička pro osobní a nákladní automobil musí obsahovat tento zdravotnický materiál:
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) ……3 ks
b) Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) …...…3 ks
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960x1360x960 mm)…..2 ks
d) Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 cm, minimální lepivost 7N/25mm) …..1 ks
e) Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)…........6 ks
f) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)…………………………………………1 ks
g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem ………………………………1 ks
h) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) ………………………………...1 ks
i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu …………………………………1 ks
j) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty,
délka min 14 cm ………………………………………………………………….. 1 ks
k)Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm ……………………………1 ks
l)Leták o postupu při zvládání dopravní nehody……………………………………1 ks

 

Od 1.1.2011 musí být vozidla vybavena výhradně jen lékárničkou ve výše uvedeném složení.