Cvičný test

Otázka č. 1 Tato dopravní značka:


Otázka č. 2 Tato značka označuje:


Otázka č. 3 Tato dopravní značka znamená:


Otázka č. 4 Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:


Otázka č. 5 Na křižovatce označené touto dopravní značkou:


Otázka č. 6 Tato dopravní značka znamená:


Otázka č. 7 Tato značka upozorňuje:


Otázka č. 8 Tato dopravní značka:


Otázka č. 9 Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:


Otázka č. 10 Tato značka vyjadřuje:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka:


Otázka č. 12 V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:


Otázka č. 13 Tato značka:


Otázka č. 14 Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:


Otázka č. 15 Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi