Cvičný test

Otázka č. 1 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 2 Tato dopravní značka:


Otázka č. 3 Tato dopravní značka:


Otázka č. 4 Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka:


Otázka č. 6 Tato dopravní značka zakazuje vjezd:


Otázka č. 7 Tato značka:


Otázka č. 8 Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:


Otázka č. 9 Tato dopravní značka:


Otázka č. 10 Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje skutečný tvar křižovatky a současně i hlavní a vedlejší pozemní komunikaci:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde:


Otázka č. 12 Tato značka znamená:


Otázka č. 13 Označte dodatkovou tabulku, která vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tato dodatková tabulka umístěna.


Otázka č. 14 Tato dopravní značka upozorňuje:


Otázka č. 15 Tato dopravní značka:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi