Cvičný test

Otázka č. 1 V úseku pozemní komunikace, který je označen touto dopravní značkou, platí:


Otázka č. 2 Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům, jejichž:


Otázka č. 3 Tato značka:


Otázka č. 4 Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka znamená:


Otázka č. 6 Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:


Otázka č. 7 Touto dopravní značkou je řidič upozorněn na:


Otázka č. 8 Do úseku pozemní komunikaci označeného touto dopravní značkou mají povolen vjezd:


Otázka č. 9 Tato dopravní značka předem upozorňuje:


Otázka č. 10 V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka:


Otázka č. 12 Tato značka:


Otázka č. 13 Tato dopravní značka:


Otázka č. 14 Tato dopravní značka:


Otázka č. 15 Tato dopravní značka:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi