Cvičný test

Otázka č. 1 Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?


Otázka č. 2 Tato značka zakazuje vjezd:


Otázka č. 3 Tato dopravní značka:


Otázka č. 4 Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

Otázka č. 5 Tato dopravní značka:


Otázka č. 6 Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:


Otázka č. 7 Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:


Otázka č. 8 Tato dopravní značka:


Otázka č. 9 Tato značka upozorňuje na:


Otázka č. 10 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou dopravní značkou je:


Otázka č. 11 Co znamená tato dopravní značka?


Otázka č. 12 Tato značka upozorňuje:


Otázka č. 13 Řidič vozidla jedoucí z tohoto směru:


Otázka č. 14 Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:


Otázka č. 15 Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi