Cvičný test

Otázka č. 1 Tato dopravní značka:


Otázka č. 2 Tato dopravní značka znamená:


Otázka č. 3 Tato dopravní značka řidiči:


Otázka č. 4 Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka:


Otázka č. 6 Tato dopravní značka:


Otázka č. 7 Tato dopravní značka bývá umístěna:


Otázka č. 8 Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost?


Otázka č. 9 Tato dopravní značka:


Otázka č. 10 Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 12 Tato značka upozorňuje na:


Otázka č. 13 Tato dopravní značka:


Otázka č. 14 Tato značka vyjadřuje:


Otázka č. 15 Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi