Cvičný test

Otázka č. 1 Tato dopravní značka:


Otázka č. 2 Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:


Otázka č. 3 Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou:


Otázka č. 4 Tato značka upozorňuje řidiče:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka:


Otázka č. 6 Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:


Otázka č. 7 Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:


Otázka č. 8 Vyobrazená dopravní značka:


Otázka č. 9 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 10 Tato dopravní značka zakazuje:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka:


Otázka č. 12 Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:


Otázka č. 13 Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:


Otázka č. 14 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 15 Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi