Cvičný test

Otázka č. 1 V úseku za touto dopravní značkou:


Otázka č. 2 Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:


Otázka č. 3 Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?


Otázka č. 4 Tento směrový sloupek:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka:


Otázka č. 6 Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje skutečný tvar křižovatky a současně i hlavní a vedlejší pozemní komunikaci:


Otázka č. 7 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou dopravní značkou je:


Otázka č. 8 Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:


Otázka č. 9 Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:


Otázka č. 10 Tato dopravní značka:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka:


Otázka č. 12 Tato dopravní značka zakazuje:


Otázka č. 13 Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:


Otázka č. 14 Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí provozní poměry, jet rychlostí 25 km.h-1:


Otázka č. 15 Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi