Cvičný test

Otázka č. 1 V úseku za touto dopravní značkou:


Otázka č. 2 Tato značka:


Otázka č. 3 Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:


Otázka č. 4 Tato dopravní značka upozorňuje:


Otázka č. 5 Tato dopravní značka znamená:


Otázka č. 6 Tato dopravní značka:


Otázka č. 7 Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:


Otázka č. 8 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 9 Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:


Otázka č. 10 Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:


Otázka č. 11 Tato dopravní značka:


Otázka č. 12 Tato dopravní značka zakazuje vjezd:


Otázka č. 13 Tato značka vyjadřuje:


Otázka č. 14 Tato dopravní značka upozorňuje na:


Otázka č. 15 Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi