Celý proces školení a přezkoušení je velice jednoduchý.
V první sekci „ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ“ si můžete zdarma studovat danou látku, studium vám zabere cca 1-2 hodiny.
Doporučujeme si jednotlivé kapitoly skutečně nastudovat, zákony se neustále novelizují.

 

Jste-li si však jisti svými znalostmi, můžete si hned zkusit „Cvičný test“. Po vyplnění objednávky a uhrazení certifikačního poplatku obdržíte do několika hodin na váš e-mail certifikační kód, který zadáte v sekci "Certifikační test"  a po úspěšném absolvování testu pak již jen vytisknete certifikát. Vše stihnete za 1 den.

 

Vyplnění objednávky a úhrada poplatku

Nejprve musíte vytvořit objednávku . Jste-li již našimi klienty a již jste dříve objednávali, pokusíme se vás
identifikovat dle zadaného IČ/RČ.
Poté doplňte všechny zbývající údaje, hlavně počet vašich požadovaných certifikátů (dle počtu osob).
Po dokončení objednávky bude provedena rekapitulace s informacemi o konečné ceně, číslem účtu a
variabilním symbolem (číslo objednávky). Po identifikaci vaší platby vám co nejdříve zašleme objednaný počet certifikačních kódů na uvedenou mailovou adresu. Rovněž vám vystavíme daňový doklad a spolu s certififikačními kódy vám vše odešleme poštou na uvedenou kontaktní adresu a osobu.

 

Autorizace certifikačních kódu a certifikační test

Máte-li již certifikační kódy, klikněte na „Certifikační test“, kde zadáte váš kód, jméno a datum narození.
Uvedené údaje budou zapsány na certifikát.

Poté kliknete na „Certifikační test“, kde bude vygenerováno 15 otázek.
Pro úspěšné zvládnutí musíte splnit alespoň 12 z nich. Neuspějete-li, vygeneruje se nabídka nového testu. Test
se bude generovat do té doby, nežli jej splníte.

 

Tisk certifikátu a archivace

Po úspěšném zvládnutí testu si můžete vytisknout certifikát. Tento certifikát si podepište a uschovejte.
Certifikát si můžete vytisknout i později, stačí jen znovu použít Váš certifikační kód.
Certifikační kod má platnost 3 měsíce ode dne vygenerování.
Každému kódu odpovídá jeden certifikát s uvedenými identifikačními údaji.