Dodavatel a fakturační údaje:
Dodavatel: Autoškola STOPKA  - Leoš Pánek, Novoměstská  1a, 621 00 Brno, IČ 69710341
Tel.: 722 058 296, e-mail:asstopka@asstopka.cz, asstopka@centrum.cz, www.asstopka.cz


I.Objednávka
Kupující v případě zájmu musí vyplnit veškeré potřebné údaje v sekci „ Objednávka“.  Systém provede rekapitulaci objednávky s výslednou cenou dle počtu objednaných certifikátů.  Potvrzením objednávky (odesláním) se kupujícímu vygenerují bankovní údaje k provedení platby, kde si může zvolit typ platby. Jakmile je částka připsána na účet dodavatele, systém vygeneruje certifikační kódy a zasílá je na uvedený email kupujícímu.  Kupující zadá tyto certifikační kódy a provede samotné školení.

 

II. Úhrada za certifikační kódy

Úhrada objednávky se provádí dle zvoleného typu platby:
a) bankovním převodem na č.ú.: 382542023/0300
b) v hotovosti v sídle dodavatele: Autoškola STOPKA, Novoměstská 1a, 621 00 Brno
c) dobírkou
Pokud kupující neuhradí částku dle objednávky do 1 měsíce, systém vygeneruje upomínku, která bude kupujícímu zaslána. Pokud nebude částka uhrazena do 1 měsíce od data zaslání upomínky, bude objednávka stornována. Pokud dojde ke storno objednávky ze strany dodavatele, je tento povinen do 10 dnů vrátit kupujícímu přijaté peněžní plnění za objednávku.

 

III. Ochrana osobních údajů objednatele
Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Potvrzením objednávky dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Autoškola STOPKA – Leoš Pánek se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.