Cvičný test

Otázka č. 1 Jak se zachováte v této situaci?


Otázka č. 2 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 3 Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje, je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:


Otázka č. 4 Jako poslední projede křižovatkou


Otázka č. 5 Jak se zachováte v této dopravní situaci?


Otázka č. 6 Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?


Otázka č. 7 Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

Otázka č. 8 Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:


Otázka č. 9 Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?


Otázka č. 10 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 11 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 12 Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:


Otázka č. 13 Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?


Otázka č. 14 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 15 Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi