Cvičný test

Otázka č. 1 Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?


Otázka č. 2 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 3 Jako poslední projede křižovatkou


Otázka č. 4 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 5 Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:


Otázka č. 6 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 7 Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?


Otázka č. 8 Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje, je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:


Otázka č. 9 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 10 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 11 Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?


Otázka č. 12 Jak se zachováte v této dopravní situaci?


Otázka č. 13 Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?


Otázka č. 14 Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?


Otázka č. 15 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi