Cvičný test

Otázka č. 1 Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?


Otázka č. 2 Jako první projede křižovatkou


Otázka č. 3 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:


Otázka č. 4 Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:


Otázka č. 5 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 6 Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

Otázka č. 7 Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?


Otázka č. 8 Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?


Otázka č. 9 Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 10 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 11 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 12 Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Otázka č. 13 Jak se zachováte v této dopravní situaci?


Otázka č. 14 Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?


Otázka č. 15 Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi