Cvičný test

Otázka č. 1 Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Otázka č. 2 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 3 Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?


Otázka č. 4 Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:


Otázka č. 5 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 6 Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?


Otázka č. 7 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 8 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 9 Jak se zachováte v této situaci?


Otázka č. 10 Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:


Otázka č. 11 Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?


Otázka č. 12 Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?


Otázka č. 13 Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?


Otázka č. 14 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:


Otázka č. 15 Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi