Cvičný test

Otázka č. 1 Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:


Otázka č. 2 Jak se zachováte v této situaci?


Otázka č. 3 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 4 Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:


Otázka č. 5 Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:


Otázka č. 6 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 7 Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:


Otázka č. 8 Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

Otázka č. 9 Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?


Otázka č. 10 Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:


Otázka č. 11 Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 12 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:


Otázka č. 13 Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?


Otázka č. 14 Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?


Otázka č. 15 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi