Cvičný test

Otázka č. 1 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 2 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 3 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:


Otázka č. 4 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 5 Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:


Otázka č. 6 Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?


Otázka č. 7 Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?


Otázka č. 8 Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?


Otázka č. 9 Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:


Otázka č. 10 Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

Otázka č. 11 Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:


Otázka č. 12 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 13 Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?


Otázka č. 14 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 15 Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi