Cvičný test

Otázka č. 1 Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?


Otázka č. 2 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 3 Řidič vozidla z výhledu


Otázka č. 4 Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Otázka č. 5 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 6 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 7 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 8 Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


Otázka č. 9 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:


Otázka č. 10 Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:


Otázka č. 11 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:


Otázka č. 12 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Otázka č. 13 Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:


Otázka č. 14 Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?


Otázka č. 15 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi