Cvičný test

Otázka č. 1 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B:


Otázka č. 2 Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:


Otázka č. 3 Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:


Otázka č. 4 Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:


Otázka č. 5 Za přestavbu silničního vozidla se považuje:


Otázka č. 6 Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do obvodu jiné obce s rozšířenou působností, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:


Otázka č. 7 S řidičským oprávněním skupiny B nesmíte řídit:


Otázka č. 8 Jste držitelem řidičského oprávnění podskupiny A1. Jste na jeho základě oprávněn(a) k řízení motocyklu o zdvihovém objemu 125 cm3?


Otázka č. 9 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:


Otázka č. 10 Řidičské oprávnění skupiny D + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny D, a přípojného vozidla:


Otázka č. 11 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávněním skupiny C:


Otázka č. 12 Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:


Otázka č. 13 Dopravně psychologické vyšetření provádí:


Otázka č. 14 Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do jiné obce, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:


Otázka č. 15 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu D + E platí i pro:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi