Cvičný test

Otázka č. 1 Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje i k řízení vozidel zařazených:


Otázka č. 2 Řidičské oprávnění skupiny C + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, a přípojného vozidla:


Otázka č. 3 Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:


Otázka č. 4 Který z následujících motocyklů smíte řídit s řidičským oprávněním podskupiny A1?


Otázka č. 5 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C + E osobě, která je držitelem skupiny D, platí i pro:


Otázka č. 6 Držitel řidičského oprávnění, který nepodléhá přísnějšímu režimu lékařských prohlídek, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce:


Otázka č. 7 Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel:


Otázka č. 8 Řídit motorové vozidlo určené pro přepravu osob, s dvaceti místy k sezení, jehož maximální přípustná hmotnost je 8000 kg, pouze na základě řidičského oprávnění skupiny C:


Otázka č. 9 Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:


Otázka č. 10 Dálnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:


Otázka č. 11 Držitel řidičského průkazu:


Otázka č. 12 Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:


Otázka č. 13 Řidičské oprávnění skupiny C lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:


Otázka č. 14 Držitel mezinárodního řidičského průkazu:


Otázka č. 15 Řidičské oprávnění skupiny D + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny D, a přípojného vozidla:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi