Cvičný test

Otázka č. 1 Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:


Otázka č. 2 Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení zničení řidičského průkazu:


Otázka č. 3 Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení:


Otázka č. 4 Řidičské oprávnění může být uděleno:


Otázka č. 5 Řidičské oprávnění skupiny A k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW lze udělit jen osobě:


Otázka č. 6 Který z následujících motocyklů smíte řídit s řidičským oprávněním podskupiny A1?


Otázka č. 7 Povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí při provozování vozidla:


Otázka č. 8 Které z následujících motorových vozidel nesmíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B:


Otázka č. 9 Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:


Otázka č. 10 Dopravně psychologické vyšetření provádí:


Otázka č. 11 Řidičské oprávnění skupiny B lze udělit osobě:


Otázka č. 12 Jste držitelem řidičského oprávnění podskupiny A1. Jste na jeho základě oprávněn(a) k řízení motocyklu o výkonu 11 kW?


Otázka č. 13 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?


Otázka č. 14 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu D + E platí i pro:


Otázka č. 15 Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi