Cvičný test

Otázka č. 1 Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:


Otázka č. 2 Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do obvodu jiné obce s rozšířenou působností, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:


Otázka č. 3 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


Otázka č. 4 Mezinárodní řidičský průkaz:


Otázka č. 5 Které z následujících motorových vozidel nesmíte řídit s řidičským oprávněním skupiny C:


Otázka č. 6 Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel:


Otázka č. 7 Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :


Otázka č. 8 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


Otázka č. 9 S řidičským oprávněním skupiny B nesmíte řídit:


Otázka č. 10 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:


Otázka č. 11 Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C:


Otázka č. 12 Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:


Otázka č. 13 Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:


Otázka č. 14 Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:


Otázka č. 15 Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi