Cvičný test

Otázka č. 1 Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:


Otázka č. 2 Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:


Otázka č. 3 Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:


Otázka č. 4 Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:


Otázka č. 5 Mezinárodní silniční doprava je:


Otázka č. 6 Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:


Otázka č. 7 Historické vozidlo:


Otázka č. 8 Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:


Otázka č. 9 Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne:


Otázka č. 10 Povinná výbava motorových a přípojných vozidel musí být umístěna ve vozidle:


Otázka č. 11 Pro provoz vozidla, jehož motor je konstruován pro použití olovnatých motorových benzínů, musí být u čerpací stanice v prodeji:


Otázka č. 12 Stanice měření emisí, v případě kladného výsledku měření, vystaví provozovateli silničního motorového vozidla:


Otázka č. 13 Pneumatika náhradního kola, s výjimkou kola pro nouzové dojetí:


Otázka č. 14 Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:


Otázka č. 15 Používání pneumatik s protiskluzovými hroty:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi