Cvičný test

Otázka č. 1 Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:


Otázka č. 2 Vlastník silničního motorového vozidla, který žádá o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel, je povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulku s přidělenou státní poznávací značkou:


Otázka č. 3 Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:


Otázka č. 4 Nová přípojná vozidla za osobní automobil:


Otázka č. 5 Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:


Otázka č. 6 Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:


Otázka č. 7 K pohonu motorů vozidel se smí používat:


Otázka č. 8 Pro spojování vozidel do jízdních souprav s nebrzděným přívěsem, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, platí že:


Otázka č. 9 Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:


Otázka č. 10 Historickým vozidlem je:


Otázka č. 11 Na tabulku registrační značky:


Otázka č. 12 Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:


Otázka č. 13 Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:


Otázka č. 14 Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:


Otázka č. 15 Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi