Cvičný test

Otázka č. 1 Používání pneumatik s protiskluzovými hroty:


Otázka č. 2 Na tabulku registrační značky:


Otázka č. 3 V těsné blízkosti tabulky registrační značky:


Otázka č. 4 Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:


Otázka č. 5 Pro spojování vozidel do jízdních souprav s nebrzděným přívěsem, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, platí že:


Otázka č. 6 Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:


Otázka č. 7 Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg:


Otázka č. 8 Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:


Otázka č. 9 Na téže nápravě musí být používány:


Otázka č. 10 Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:


Otázka č. 11 Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:


Otázka č. 12 Historickým vozidlem je:


Otázka č. 13 Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:


Otázka č. 14 Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:


Otázka č. 15 Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi