Cvičný test

Otázka č. 1 Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:


Otázka č. 2 Na tabulku registrační značky:


Otázka č. 3 Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:


Otázka č. 4 Povinná výbava motorových a přípojných vozidel musí být umístěna ve vozidle:


Otázka č. 5 Používání olovnatých motorových benzínů k pohonu motoru vozidla na pozemních komunikacích:


Otázka č. 6 Pro provoz vozidla, jehož motor je konstruován pro použití olovnatých motorových benzínů, musí být u čerpací stanice v prodeji:


Otázka č. 7 K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:


Otázka č. 8 Historickým vozidlem je:


Otázka č. 9 Stanice měření emisí, v případě kladného výsledku měření, vystaví provozovateli silničního motorového vozidla:


Otázka č. 10 Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?


Otázka č. 11 K pohonu motorů vozidel se smí používat:


Otázka č. 12 Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:


Otázka č. 13 Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:


Otázka č. 14 Při technické prohlídce je seřizování vozidla :


Otázka č. 15 Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi