Cvičný test

Otázka č. 1 Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:


Otázka č. 2 Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:


Otázka č. 3 Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:


Otázka č. 4 Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:


Otázka č. 5 Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:


Otázka č. 6 Na tabulku registrační značky:


Otázka č. 7 Pro provoz vozidla, jehož motor je konstruován pro použití olovnatých motorových benzínů, musí být u čerpací stanice v prodeji:


Otázka č. 8 Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:


Otázka č. 9 Při technické prohlídce je seřizování vozidla :


Otázka č. 10 Vlastník silničního motorového vozidla, který žádá o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel, je povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulku s přidělenou státní poznávací značkou:


Otázka č. 11 Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:


Otázka č. 12 Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?


Otázka č. 13 Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:


Otázka č. 14 Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:


Otázka č. 15 Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi