Cvičný test

Otázka č. 1 Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:


Otázka č. 2 Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:


Otázka č. 3 Používání pneumatik s protiskluzovými hroty:


Otázka č. 4 Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:


Otázka č. 5 Na tabulku registrační značky:


Otázka č. 6 V těsné blízkosti tabulky registrační značky:


Otázka č. 7 Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky:


Otázka č. 8 Historické vozidlo:


Otázka č. 9 Okamžitá hmotnost jízdní soupravy:


Otázka č. 10 Pro spojování vozidel do jízdních souprav s nebrzděným přívěsem, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, platí že:


Otázka č. 11 Mezinárodní silniční doprava je:


Otázka č. 12 Historickým vozidlem je:


Otázka č. 13 Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:


Otázka č. 14 Pneumatika náhradního kola, s výjimkou kola pro nouzové dojetí:


Otázka č. 15 Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi