Cvičný test

Otázka č. 1 Při jízdě na dálnici jste se stali s vaším automobilem účastníkem dopravní nehody. V jakém pořadí budete postupovat?


Otázka č. 2 Co se rozumí pod pojmem „defenzivní způsob jízdy“?


Otázka č. 3 Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:


Otázka č. 4 Při výměně pravého předního kola nákladního vozidla se nejlépe zabrání nežádoucímu pohybu vozidla:


Otázka č. 5 Jaká je častá příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?


Otázka č. 6 Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:


Otázka č. 7 Předjíždíte jezdce na koni. Před zahájením předjíždění:


Otázka č. 8 Ve výhledu z motorového vozidla vidíte skupinu dětí na chodníku. Jak se zachováte?


Otázka č. 9 Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:


Otázka č. 10 Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?


Otázka č. 11 Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?


Otázka č. 12 Jak při výměně pravého předního kola nejlépe zajistíte vozidlo před nežádoucím pohybem:


Otázka č. 13 Brzdná dráha jízdní soupravy s brzděným přívěsem je v porovnání s brzdnou drahou soupravy s nebrzděným přívěsem o stejné hmotnosti:


Otázka č. 14 Kdy je efektivní používat tempomat?


Otázka č. 15 Jaké nebezpečí hrozí při jízdě na mokré dlažbě?


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi