2.1 Dopravní značky

Zde se seznámíte s dopravními značkami a zařízeními, světelnými signály a pokyny
policisty. Důraz je kladen především na nové značky a sporné dopravní značení. 

2.2 Dopravní značky, světelné signály a pokyny policisty

 

Dopravní značky rozdělujeme do 2 kategorií:

Svislé:

  • Stálé – jsou nadřazeny vodorovným dopravním značkám
  • Proměnné – symbol na značce se může změnit
  • Přenosné – jsou nadřazeny všem ostatním značkám (umístěny na stojánku s červenobílými pruhy nebo na autě)

 

Vodorovné:

  • Stálé – v bílém provedení
  • Přechodné – jsou nadřazeny stálým vodorovným dopravním značkám (ve žlutém nebo oranžovém provedení)

 

Světelné signály – jsou nadřazeny dopravním značkám upravujícím přednost v jízdě. Řídí se jimi provoz na křižovatce nebo tam, kde je průjezdný jen jeden jízdní pruh.

 

Pokyny policisty, strážníka obecní policie nebo vojenského policisty jsou nadřazeny všem dopravním značkám, dopravním zařízením i světelným signálům. 

2.3 Zimní výbava

Tato dopravní značka přikazuje řidiči osobního i nákladního vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. Vozidlo do 3,5 t přitom musí mít hloubku drážek min. 4 mm na všech kolech, vozidlo nad 3,5 t min. 6 mm na všech hnacích kolech. Zimní pneumatiky lze nahradit sněhovými řetězy jen v místech s dostatečnou sněhovou vrstvou.
Značka má platnost od 1.11. do 30.4., ale může být doplněna dodatkovou tabulkou, kde bude doba platnosti upravena jinak.  

2.4 Parkoviště K+R

 

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (kiss and ride) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředky hromadné dopravy osob. Doba zastavení není omezena jinak než tímto účelem. Po vystoupení nebo nastoupení osob musí řidič z parkovišťe odjet.

2.5 Cyklistický balíček – dopravní značky upravující provoz cyklistů

Svislá značka „IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo“, která vyznačuje doporučený způsob odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdního kola:

 

Dodatková tabulka „E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen“, která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace: 

 

Dodatková tabulka „E 12c Povolený směr jízdy cyklistů“, která za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů:

 

Svislá značka „IS 21d Konec cyklistické trasy“:

 

2.6 Vodorovné dopravní značky upravující provoz cyklistů

Vodorovná značka „V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“, která vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce: 

 

 

Vodorovná značka „V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty“, která vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nacházejí na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů:

2.7 Dopravní zařízení

Směrovací desky – usměrňující provoz ve směru šipek

 

 

Směrovací sloupky

  • Bílé – s bílou odrazkou se užívají vlevo ve směru jízdy, s oranžovou odrazkou vpravo ve směru jízdy
  • Modré – jsou umístěny na mostech nebo místech se zvýšeným nebezpečím vzniku náledí 
  • Červené – jsou umístěny v místech vyústění účelové pozemní komunikace  

2.8 Vyhrazené parkovišťě

Na značce (vodorovné nebo svislé) je vyhrazeno, pro koho je parkoviště vyhrazeno. Zastavit a stát zde může i jiné vozidlo, přičemž časový úsek nesmí překročit dobu 3 minut. Pokud bude chtít řidič vozidla, pro které je parkoviště vyhrazeno zde zaparkovat, musí mu to být umožněno.

 

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.

 

Časově omezené stání – vyznačuje úsek, kde je dovoleno stání za podmínek stanovených svislou dopravní značku.  

2.9 Žluté zkřížené čáry

Vyznačují plochu, kde je zakázáno stání, respektive plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. (řízené křižovatky, železniční přejezdy, výjezdy autobusů a
trolejbusů z vyhrazené jízdního pruhu). 

2.10 Světelné signály

 Zakázaný vjezd do jízdního pruhu – řidič nesmí tento jízdní pruh užít.

 

 

 Volný vjezd do jízdního pruhu – řidič smí tento jízdní pruh užít.

 

 

Světelná šipka vlevo nebo vpravo – řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku ve vyznačeném směru 

 

Světelný kříž – označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.