Cvičný test

Otázka č. 1 V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:


Otázka č. 2 Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:


Otázka č. 3 Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na výzvu:


Otázka č. 4 Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:


Otázka č. 5 Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:


Otázka č. 6 Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci:


Otázka č. 7 Při couvání řidič nesmí:


Otázka č. 8 "Připojovací pruh":


Otázka č. 9 Řidič nesmí předjíždět:


Otázka č. 10 Strážník obecní policie:


Otázka č. 11 Řidič vozidla z výhledu:


Otázka č. 12 Patří k povinnostem účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny strážníků obecní policie?

Otázka č. 13 Předjíždí se:


Otázka č. 14 Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:


Otázka č. 15 Na pozemní komunikaci se jezdí:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi