Cvičný test

Otázka č. 1 Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:


Otázka č. 2 „Signál žlutého světla ve tvaru chodce", jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:


Otázka č. 3 Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:


Otázka č. 4 Světelné signály:


Otázka č. 5 Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:


Otázka č. 6 Při jízdě po silnici pro motorová vozidla:


Otázka č. 7 Do pěší zóny:


Otázka č. 8 Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:


Otázka č. 9 "Zastavit" znamená:


Otázka č. 10 Dojde-li při dopravní nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:


Otázka č. 11 Při odbočování řidič nesmí:


Otázka č. 12 "Nemotorové vozidlo":


Otázka č. 13 Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:


Otázka č. 14 "Účastník provozu na pozemních komunikacích":


Otázka č. 15 Při čerpání pohonných hmot mají přednost:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi