Cvičný test

Otázka č. 1 Řidič nesmí při jízdě vozidlem:


Otázka č. 2 Na silnici pro motorová vozidla platí:


Otázka č. 3 Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:


Otázka č. 4 Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:


Otázka č. 5 Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:


Otázka č. 6 Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:


Otázka č. 7 Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo:


Otázka č. 8 Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze světly pro denní svícení?

Otázka č. 9 Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

Otázka č. 10 Řidič předjížděného vozidla:


Otázka č. 11 "Vozidlo":


Otázka č. 12 Pěší zóna je:


Otázka č. 13 Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:


Otázka č. 14 Hry dětí na pozemní komunikaci:


Otázka č. 15 Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi