Cvičný test

Otázka č. 1 "Krajnice":


Otázka č. 2 Řidič nesmí překročit:


Otázka č. 3 Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:


Otázka č. 4 Během jízdy motorovým vozidlem není ze zákona zakázáno kouřit:


Otázka č. 5 Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě:


Otázka č. 6 Při přepravě nákladu:


Otázka č. 7 Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:


Otázka č. 8 Chodec smí vstoupit na přechod pro chodce:


Otázka č. 9 "Připojovací pruh":


Otázka č. 10 Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:


Otázka č. 11 Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:


Otázka č. 12 Hry dětí na pozemní komunikaci:


Otázka č. 13 "Jízdní souprava":


Otázka č. 14 Stát znamená:


Otázka č. 15 Do pěší zóny:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi