Cvičný test

Otázka č. 1 Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:


Otázka č. 2 Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:


Otázka č. 3 Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:


Otázka č. 4 Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:


Otázka č. 5 Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:


Otázka č. 6 Povinností přepravované osoby je:


Otázka č. 7 Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce, vybočuje ze směru své jízdy:


Otázka č. 8 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích:


Otázka č. 9 Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:


Otázka č. 10 Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:


Otázka č. 11 Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

Otázka č. 12 Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky:


Otázka č. 13 Při čerpání pohonných hmot mají přednost:


Otázka č. 14 Za jízdy na motocyklu je řidič povinen:


Otázka č. 15 Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi