Cvičný test

Otázka č. 1 Křižovatka je místo:


Otázka č. 2 Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:


Otázka č. 3 V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:


Otázka č. 4 Řidič vozidla z výhledu:


Otázka č. 5 Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:


Otázka č. 6 Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:


Otázka č. 7 Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy k bezpečnému vyhnutí není nutné, aby musel jeden z řidičů couvat:


Otázka č. 8 Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o jeho odstranění:


Otázka č. 9 Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:


Otázka č. 10 Řidič nesmí překročit:


Otázka č. 11 Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:


Otázka č. 12 Řidič nesmí požít alkoholický nápoj:


Otázka č. 13 Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

Otázka č. 14 Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:


Otázka č. 15 V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi