Cvičný test

Otázka č. 1 Řidič smí oddělený tramvajový pás přejíždět jen příčně. Může přitom omezit v jízdě tramvaj?

Otázka č. 2 Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:


Otázka č. 3 Před železničním přejezdem:


Otázka č. 4 Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:


Otázka č. 5 Účastníci dopravní nehody jsou povinni:


Otázka č. 6 "Jízdní souprava":


Otázka č. 7 Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:


Otázka č. 8 Při jízdě v pěší zóně:


Otázka č. 9 Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km.h-1. Může toto vozidlo jet po dálnici?

Otázka č. 10 Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:


Otázka č. 11 V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše:


Otázka č. 12 Znamení k zastavení vozidla dává policista ve stejnokroji:


Otázka č. 13 V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:


Otázka č. 14 Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:


Otázka č. 15 "Účastník provozu na pozemních komunikacích":


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi