3.1 Úsek potřebný k zastavení vozidla

 

Úsek potřebný k zastavení vozidla se skládá ze tří částí:

 • Reakční doba řidiče (cca 1 vteřina)
 • Prodleva brzd (0,2 vteřiny)
 • Vlastní brzdná dráha

 

Reakční doba průměrného řidiče je přibližně 1 vteřina. Během tohoto okamžiku řidič spatří překážku a mozek vydá povel pravé noze k sešlápnutí brzdového pedálu.
Na délku reakční doby negativně působí alkohol, únava nebo např. monotónní jízda po dálnici.

 

Prodleva brzd je okamžik od sešlápnutí pedálu do momentu, kdy kola začnou skutečně brzdit.

 

Brzdná dráha se prodlužuje větší hmotností vozidla anebo jeho vyšší rychlostí.
Délku brzdné dráhy také ovlivňuje:

 • Adhezní podmínky (povrch vozovky a stav pneumatik)
 • Vadné tlumiče
 • Méně účinné brzdy 

3.2 Defenzivní jízda

 

Defenzivní jízdu lze s trochou humoru charakterizovat slovy „nikam se necpeme“.

 

Defenzivní a tedy bezpečnější způsob jízdy vyžaduje rovněž přátelský a ohleduplný vztah k ostatním účastníkům provozu. Netrváme na svém, ale naopak pokynem ruky umožníme jízdu či chůzi jiným a to i přesto, že nám to pravidla v dané situaci nenařizují.

 

Zásady defenzivní jízdy:

 • Volit si čas a trasu jízdy tak, aby odpovídaly možnostem řidiče i automobilu.
 • Pozorně sledovat dění kolem sebe i v okolí vozovky
 • Sledovat chování ostatních účastníků provozu kolem nás a předvídat jejich jednání
 • Nepřipustit, abychom se my nebo náš automobil dostali k limitu svých možností
 • Nejet rychle tam, kam nevidíme
 • Jezdit zřetelně, své úmysly dávat najevo včas

 

Řidič si musí uvědomit, že i když pojede rychleji, nežli dovolují pravidla, výsledkem bude příjezd do cílové stanice jen o několik minut dříve za cenu ohrožení ostatních řidičů.

Za několik ušetřených minut navíc zaplatí daleko větší spotřebou paliva a psychické energie.

3.3 Smyk

 

Pokud musíme intenzivně brzdit před náhlou překážkou, může dojít u vozidla bez ABS k zablokování kol. Proto intenzivně brzdíme při pevném držení volantu v přímém směru při současném sešlápnutí spojky. Těsně před překážkou povolíme brzdu, spojka je stále sešlápnuta a překážku objedeme.

 

Charakter smyku:

 • Nedotáčivý smyk – předek vozidla táhne vozidlo opačně než je natočení kol
 • Přetáčivý smyk – vozidlo se natáčí do zatáčky a záď směřuje na její venkovní stranu (ven ze zatáčky)

 

Smyk v zatáčce
Platí zásada, že při prvním náznaku smyku (je jedno jaký pohon vozidlo má) okamžitě sešlápneme spojku a točíme volantem.

 

Situace:
Auto s předním pohonem – přetáčivý smyk
Natočíme volant do proti pohybu zádě (ven ze zatáčky), jemně přidáme plyn a vracíme volant zpět.
Auto se zadním pohonem – přetáčivý smyk
Natočíme volant do proti pohybu zádě (ven ze zatáčky), ubereme plyn, případně sešlápneme spojku a snažíme se zůstat ve svém pruhu.

Auto s předním pohonem – nedotáčivý smyk
Předek vozidla vybočuje ven ze zatáčky, prudce ubereme plyn za současného natočení kol do směru zatáčení. Pokud je evidentní, že to nestačí, sešlápneme ještě spojku.

Auto se zadním pohonem - nedotáčivý smyk
Postačí ubrat plyn a více natočit kola ve směru zatáčení. 

3.4 Aquaplaning

 

Aquaplaning je jev, při kterém pneumatika zcela ztrácí přilnavost k vozovce a pohybuje se po vrstvě vody. Vozidlo se stává neovladatelným.

 

K tomuto jevu dojde při rychlejší jízdě na mokré vozovce. Dezénové drážky běhounu pneumatiky už nestačí odvádět velké množství vody z pod pneumatiky do stran, pneumatika ztrácí styk s vozovkou a začíná se pohybovat po vrstvě vody, po vodním polštáři.

 

Aquaplaning tedy může nastat v situacích jako jsou přívalové deště, kaluže nebo vyjeté koleje, anebo tehdy, kdy je pneumatika nadměrně ojetá a drážky nestačí vodu odvádět.

3.5 Aktivní a pasivní bezpečnost

 

Prvky aktivní bezpečnosti mají předcházet vzniku dopravní nehody, tedy minimalizují příčiny vzniku dopravní nehody:
Patří sem především:

 • Dobrý výhled z místa řidiče
 • Pohodlí řidiče za volantem
 • Dobrá ovladatelnost a stabilita vozidla
 • Elektronické systémy (ABS, ASR,ESP)
 • Vhodné pneumatiky
 • Pohon všech čtyř kol

 

Prvky pasivní bezpečnosti snižují následky dopravní nehody, tedy minimalizují škody v průběhu dopravní nehody.
Patří sem:

 • Airbagy
 • Zádržné systémy (bezpečnostní pásy, autosedačky)
 • Neformovatelná příď vozidla  

3.6 Bezpečnostní přestávky

 

Nařízení vlády č.168/2002 Sb. a vyhláška 478/2000 Sb. stanoví pro řidiče tzv. referentských automobilů následující povinnosti:

 

 • Doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit 4,5 hodiny (za dobu nepřetržitého řízení sepovažuje i přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut).
 • Nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržitého řízení vozidla musí následovat bezpečnostní přestávka v trvání nejméně 30 min. Tuto přestávku lze rozdělit na dvě části v trvání nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky smí řidič pouze vykonávat dozor na vozidlo a jeho náklad; bezpečnostní přestávka může být sloučena s přestávkou na jídlo. 

 

Denní doba řízení vozidla je max. 10 hodin (včetně přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut) a nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nejméně 8 hodin.