Cvičný test

Otázka č. 1 Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:


Otázka č. 2 Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:


Otázka č. 3 Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:


Otázka č. 4 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 5 Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o:


Otázka č. 6 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:


Otázka č. 7 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 8 Frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 9 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:

Otázka č. 10 Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?


Otázka č. 11 U poraněného s podezřením na úraz páteře:


Otázka č. 12 U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:


Otázka č. 13 U poraněného s podezřením na úraz páteře:


Otázka č. 14 U poraněného, který normálně nedýchá, nastávají nezvratná poškození mozku do:


Otázka č. 15 U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi