Cvičný test

Otázka č. 1 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:


Otázka č. 2 Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:


Otázka č. 3 Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 4 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:

Otázka č. 5 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 6 Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?


Otázka č. 7 Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:


Otázka č. 8 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 9 Poraněný se po dopravní nehodě se domáhá tekutin, jak se zachováte:


Otázka č. 10 Jak u zraněného uvolníte dýchací cesty:


Otázka č. 11 První pomoc je povinen poskytnout:


Otázka č. 12 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 13 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:


Otázka č. 14 U poraněného s podezřením na úraz páteře:


Otázka č. 15 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi