Cvičný test

Otázka č. 1 Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?


Otázka č. 2 Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

Otázka č. 3 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 4 Jak zjistíte stav vědomí pacienta:


Otázka č. 5 Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější:


Otázka č. 6 Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 7 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:


Otázka č. 8 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle zaěne zvracet. Jak budete postupovat?


Otázka č. 9 Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 10 Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:


Otázka č. 11 Jak u zraněného uvolníte dýchací cesty:


Otázka č. 12 U poraněného, který normálně nedýchá, nastávají nezvratná poškození mozku do:


Otázka č. 13 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:


Otázka č. 14 U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:


Otázka č. 15 Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi