Cvičný test

Otázka č. 1 Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o:


Otázka č. 2 Frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 3 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:


Otázka č. 4 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 5 Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje na oslovení:


Otázka č. 6 U poraněného s podezřením na úraz páteře:


Otázka č. 7 Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?


Otázka č. 8 Při provádění srdeční masáže je správné hloubka stlačení hrudní kosti:


Otázka č. 9 Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější:


Otázka č. 10 U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:


Otázka č. 11 U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníků, voláme jako první:


Otázka č. 12 Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:


Otázka č. 13 U poraněného, který normálně nedýchá, nastávají nezvratná poškození mozku do:


Otázka č. 14 Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:


Otázka č. 15 Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi