Cvičný test

Otázka č. 1 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 2 Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?


Otázka č. 3 Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:


Otázka č. 4 U poraněného, který normálně nedýchá, nastávají nezvratná poškození mozku do:


Otázka č. 5 U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:


Otázka č. 6 Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

Otázka č. 7 Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:


Otázka č. 8 Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 9 Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 10 Poraněný se po dopravní nehodě se domáhá tekutin, jak se zachováte:


Otázka č. 11 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:


Otázka č. 12 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 13 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 14 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle zaěne zvracet. Jak budete postupovat?


Otázka č. 15 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi