Cvičný test

Otázka č. 1 Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:


Otázka č. 2 Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 3 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 4 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 5 U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníků, voláme jako první:


Otázka č. 6 Při provádění srdeční masáže je správné hloubka stlačení hrudní kosti:


Otázka č. 7 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:


Otázka č. 8 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:


Otázka č. 9 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 10 Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:


Otázka č. 11 Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:


Otázka č. 12 Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje na oslovení:


Otázka č. 13 Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?


Otázka č. 14 U poraněného s podezřením na úraz páteře:


Otázka č. 15 Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi