Cvičný test

Otázka č. 1 Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte?


Otázka č. 2 Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:


Otázka č. 3 Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější:


Otázka č. 4 První pomoc je povinen poskytnout:


Otázka č. 5 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle zaěne zvracet. Jak budete postupovat?


Otázka č. 6 U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníků, voláme jako první:


Otázka č. 7 Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:


Otázka č. 8 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 9 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 10 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:


Otázka č. 11 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:


Otázka č. 12 Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:


Otázka č. 13 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 14 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:


Otázka č. 15 Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi