Cvičný test

Otázka č. 1 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle zaěne zvracet. Jak budete postupovat?


Otázka č. 2 Jak u zraněného uvolníte dýchací cesty:


Otázka č. 3 Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje na oslovení:


Otázka č. 4 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:


Otázka č. 5 U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:


Otázka č. 6 Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?


Otázka č. 7 Frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 8 Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:


Otázka č. 9 Jak zjistíte stav vědomí pacienta:


Otázka č. 10 U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníků, voláme jako první:


Otázka č. 11 Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?


Otázka č. 12 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:


Otázka č. 13 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:


Otázka č. 14 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:


Otázka č. 15 Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:


Konec testu
Pro dokončení testu odešlete odpovědi